Firma istnieje od 1989 roku, obszarem działania jest fotografia komercyjna.

Naszymi klientami są i były firmy produkcyjne, wydawnictwa i agencje reklamowe.

Od 2011 roku wykonujemy prace przy digitalizacji zasobów dziedzictwa kultury w ramach programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Rozszerzając zakres oferty w 2015 roku uruchomiliśmy oddzielną pracownię projektowania 3D w oparciu o oprogramowanie firmy Autodesk.

Firma obecnie zatrudnia 8 osób.

Na niniejszej stronie zamieszczamy krótką prezentację naszych prac.

The company was established in 1989, area of activity is commercial photography.

Our clients - production companies, publishing houses and advertising agencies mainly.

Since 2011, we work on the digitization of cultural heritage in the framework programs of the Ministry of Culture and National Heritage and the Ministry of Foreign Affairs.

Extending the scope of the offer in 2015 we launched a separate studio 3D design based on Autodesk software.

The company currently employs 8 people.

On this page you can find a short presentation of our work.

All photographs copyright ©2000 - 2017 by Pawel Myszka - All Rights Reserved - Use By Permission Only