thumbnail 1 thumbnail 2 thumbnail 3 thumbnail 4 thumbnail 5
Studio digitalizacji i fotografii Pro Tempus

Jak pracujemy


O nas

Digitalizacja


Studio digitalizacji i fotografii Pro Tempus

o nas

Studio digitalizacji i fotografii Pro Tempus

Studio digitalizacji i fotografii Pro Tempus skupia w swoich szeregach osoby, dla których ochrona dziedzictwa kulturowego Polski jest zagadnieniem szczególnie ważnym. Pro Tempus aktywnie działa na rzecz promocji tych wartości.

Istniejące od 1989 roku Studio Pro Tempus jest rozpoznawalną firmą na rynku fotografii komercyjnej.

Wśród wielu projektów realizowanych przez Studio Pro Tempus poczesne miejsce zajmuje digitalizacja dóbr dziedzictwa narodowego. Na tym polu współpracujemy ze Stowarzyszeniem - Polskim Bractwem Kawalerów Gutenberga. Z roku na rok nasz dorobek w tej dziedzinie znacząco rośnie. Udało się nam wykonać pełną dokumentację zabytkowych cerkwi na terenie województwa małopolskiego i podkarpackiego, a także w Grodnie na Białorusi. Wśród których znalazły się wyjątkowej urody świątynie prawosławne pw. Św. Michała Archanioła w Turzańsku, wpisana w 2013 roku na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO oraz pw. śś Borysa i Gleba na Kołoży.

Przeprowadziliśmy również digitalizację i opublikowaliśmy na stronach internetowych około 3000 archiwaliów z kolekcji na terenie Ukrainy. Wśród nich znajdują się dokumenty, manuskrypty i inkunabuły (spisane po polsku, łacinie, cerkiewnosłowiańsku, ukraińsku) – niezwykle cenne dla dziejów kultury wielonarodowej Rzeczypospolitej. Pochodzą one m.in. z zasobu Państwowego Centralnego Archiwum Historycznego Ukrainy w Kijowie – zespół archiwum rodzinnego Potockich, Lubomirskich i Rzewuskich z XVII – XX wieku oraz unikalne dokumenty rękopiśmienne, z których najstarszy pochodzi z 1369 roku. Wykonywaliśmy też projekty digitalizacji wnętrz i kolekcji zbiorów dla Muzeum Zamek w Łańcucie.

Nasze doświadczenie i zaplecze techniczne pozwala na rozpoczęcie współpracy z instytucjami kultury. Przy realizacji projektów digitalizacyjnych posługujemy się najnowocześniejszą techniką cyfrową pozwalającą na wykonywanie reprodukcji oryginałów o wielkich rozdzielczościach (efekt gigapanoramy z wykorzystaniem techniki fotografii mozaikowej). Wykonujemy również projekty wirtualnych spacerów po wnętrzach obiektów z możliwością wirtualnego poruszania się po kolejnych pomieszczeniach. Wykonujemy prace w wykorzystaniem modelowania 3D.

Do realizacji przedsięwzięć związanych z digitalizacją obiektów muzealnych, bibliotecznych czy archiwalnych wykorzystujemy profesjonalnie wyposażone studio fotograficzne z pełną obróbką postprodukcyjną fotografii (przygotowania wydawnictw multimedialnych bądź klasycznych w postaci kodeksowej) - dysponujemy pracownią DTP wyposażoną w 6 stacji roboczych Apple. W 2015 roku uruchomiliśmy stanowisko obróbki 3D w oparciu o oprogramowanie firmy Autodesk. Dysponujemy profesjonalnym dronem fotografującym (licencja UAV - VLOS).

Założycielem studio jest Paweł Myszka.

STUDIO PRO TEMPUS

WYKONANE PRACE


Prezentacja części prac wykonanych w latach 2011 - 2017

Image

Dokumentacja cerkwi na Kołoży w Grodnie

Image

Dokumentacja Zamku w Podhorcach na Ukrainie


Image

Digitalizacja cerkwi w Uściu Gorlickim

Image

Digitalizacja cerkwi w Nowicy.

Image

Digitalizacja cerkwi w Pielgrzymce.

Image

Digitalizacja cerkwi w Hańczowej.

Image

Archiwum Romualda Biskupskiego i prawosławnej parafii w Torkach

Image

Digitalizacja cerkwi w Szczawnem.

Image

Digitalizacja cerkwi w Turzańsku.

Image

Digitalizacja zespołów archiwalnych ze zbiorów Centralnego Archiwum Historycznego Ukrainy

Image

Kolekcja Artura Grottgera w zbiorach Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki im. B. Woźnickiego.

Image

Digitalizacja wnętrz Teatru Zamkowego w Łańcucie.

Image

Digitalizacja zbiorów Muzeum Książki i Drukarstwa Ukrainy w Kijowie.

Image

Digitalizacja cerkwi w Posadzie Rybotyckiej.

UNIKALNE MOŻLIWOŚCI

CO OFERUJEMY


Nasza oferta jest bardzo elastyczna. Do realizacji każdego projektów organizujemy wyspecjalizowane ekipy - jeśli nasze własne możliwości nie pozwalają na wykonanie wszystkich elementów zadania.

o nas

Studio digitalizacji i fotografii Pro Tempus

Nasze studio oprócz zleceń komercyjnych realizuje projekty digitalizacji zbiorów dziedzictwa kultury. Oba te działania znakomicie się uzupełniają. Posiadane przez nasz zespół doświadczenie zawodowe i zaplecze techniczne w obu przypadkach pozwalają na wykonywanie prac na najwyższym wymaganym poziomie. Dotyczy to zarówno zagadnień technicznych, jak i dyscypliny pracy.

Nasze oferta obejmuje wykonanie pełnej digitalizacji różnych obiektów. Standardem wykonawczym jest wykonywanie prac zgodnie z parametrami opisanymi w Katalogu Dobrych Praktyk Digitalizacji ogłoszonym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zasadą dzialania jest kompleksowość realizacji. W ramach współpracy przy digitalizacji zbiorów w zależności od przedmiotu opracowań organizujemy zespoły specjalistów w swoich dziedzinach. Zapewniamy współpracę historyków sztuki, konserwatorów, specjalistów obróbki cyfrowej plików graficznych, programistów stron internetowych, projektantów grafiki 3D i projektantów CAD. W razie konieczności konstruujemy specjalny sprzęt do wykonania nietypowych zleceń.

Wyposażenie studio jest adekwatne do realizowanych zadań. Dysponujemy sprzętem i oprogramowaniem do digitalizacji w technologii Gigapanoram - osiągamy wymiary reprodukcji powyżej 45000 pixeli (przy sugerowanym przez standardy digitalizacji wymiarze 5000 pixeli). Zapewniamy też możliwość dostępu do reprodukcji wykonanych w tej techologii poprzez specjalnie przygotowywane strony internetowe. Dysponujemy sprzętem i oprogramowaniem do wykonywania wycieczek wirtualnych po wnętrzach obiektów z możliwością interaktywnego sterowania.

Nasz sprzęt pozwala na uruchamianie stanowisk mobilnych, bądź wykonywania fotografii w trudno dostępnych miejscach (np. statywy o wysokości 10 m). Pracownia wyposażone jest w dwa profesjonalne drony fotografujące - DJI Phantom 4 Pro. Posiadamy certyfikat ULC - UAV VLOS pozwalający na wykonywanie prac przy pomocy dronów. Dzięki tej technologii możemy wykonywać mapy terenów, parków, jak również modele 3D obiektów, budynków w technice fotogrametrii.

kontakt


Pracownia - ul. Annopol 4a bud D, 03-236 Warszawa

EMAIL

Paweł Myszka - pawel@pro-tempus.pl

Maciej Widzowski - maciek@pro-tempus.pl

TELEFONY

Paweł Myszka - +48 601 350 170

Maciej Widzowski - +48 602 552 652